ความแตกต่างระหว่างนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ - guesehat.com

บางทีคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์มาบ้างแล้ว แต่เอาจริงๆ นะ มีกี่คนที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสองคนนี้จริงๆ จนถึงขณะนี้ ยังมีอีกมากที่ยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างงานทั้งสองประเภทได้ เนื่องจากความรู้ของผู้คนยังมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ต่างก็จัดการกับปัญหาทางจิตเวช ที่จริงแล้ว แม้ว่าทั้งคู่จะจัดการกับปัญหาทางจิตเวช แต่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ก็มีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจน เพื่อที่คุณจะได้ไม่สับสนและเลือกพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ที่ผิด ต่อไปนี้คือคำอธิบายและความแตกต่างระหว่างคนทั้งสอง

ความแตกต่างประการแรกระหว่างนักจิตวิทยากับจิตแพทย์คือภูมิหลังทางการศึกษาของพวกเขา ในการเป็นนักจิตวิทยา ไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ แต่ต้องเรียนให้จบจากจิตวิทยาเท่านั้น แล้วต่อด้วยโปรแกรมมืออาชีพเพื่อฝึกปฏิบัติในฐานะนักจิตวิทยา

ในขณะเดียวกัน ในการเป็นจิตแพทย์ บุคคลนั้นจะต้องเรียนแพทย์ระดับปริญญาตรีก่อน เพราะจิตเวชศาสตร์เป็นสาขาวิชาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเวชปฏิบัติทั่วไปแล้ว จิตแพทย์จะได้รับการฝึกอบรมการอยู่อาศัยเป็นเวลา 4 ปีโดยเน้นที่จิตเวชศาสตร์ การอบรมการอยู่อาศัยนี้ในภายหลังจะให้กำเนิดชื่อแพทย์และ Sp.KJ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์) ในจิตแพทย์

ในทางปฏิบัติ จิตแพทย์ต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการรักษาที่สามารถทำได้สำหรับสภาพจิตใจของผู้ป่วยแต่ละรายที่มีแนวโน้มว่าจะซับซ้อน เช่น โรคอารมณ์สองขั้ว บุคลิกภาพที่หลากหลาย และโรคจิตเภท จิตแพทย์ยังรับผิดชอบในการสั่งจ่ายยาและรักษา (ยา) การบำบัดด้วยการกระตุ้นสมอง การตรวจร่างกายและห้องปฏิบัติการตามความต้องการของผู้ป่วย

งานของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับขอบเขตของจิตเวชคือนักจิตวิทยาคลินิกที่จัดการปัญหาทางจิตเวช วินิจฉัยอาการทางจิตของผู้ป่วย และทำจิตบำบัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษา นี่คือเหตุผลที่นักจิตวิทยามีความสามารถในการทำการทดสอบทางจิตวิทยาจำนวนหนึ่ง ซึ่งภายหลังจะถูกตีความว่าเป็นคำตอบสำหรับปัญหาทางจิตเวชที่ผู้ป่วยประสบ เช่น การทดสอบไอคิว การทดสอบความถนัดทางความสนใจ การทดสอบบุคลิกภาพ และการทดสอบอื่นๆ จำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่แตกต่างออกไปคือนักจิตวิทยามุ่งเน้นเฉพาะการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ของผู้ป่วย ไม่อนุญาตให้นักจิตวิทยาสั่งยาใด ๆ ให้กับผู้ป่วย

แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างบางประการระหว่างทั้งสอง แต่ที่จริงแล้วนักจิตวิทยาและจิตแพทย์จะทำงานร่วมกันเพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย นักจิตวิทยาจะให้การบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสัปดาห์เพื่อให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม จากนั้นจิตแพทย์ก็จะให้การบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนในรูปแบบของจิตบำบัดหรือจิตเวชศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีหรือปัญหาที่ผู้ป่วยพบ